Så skapas en flödesorienterad och självförbättrande verksamhet i världsklass

Under en inspirerande dag ger Magnus Lord och Niklas Modig nordiska chefer och ledare en inblick i vad som kännetecknar de mest framgångsrika offentliga verksamheterna i världen. De visar hur en flödesorienterad och självförbättrande organisation fungerar i praktiken och varför den uppvisar så mycket bättre resultat än traditionellt styrda verksamheter.

För mer information och anmälan, klicka här.