Den 27 maj kommer olika experter att samlas på Berns för att under en heldag diskutera och tillsammans definiera kunskapsfronten kring hur marknadsavdelningar ska organiseras, styras och ledas. Vad är best practice? Vad kan vi lära från andra branscher? Vilka arbetssätt krävs för att skapa hög effektivitet i kombination med hög kundnöjdhet?

Brist på helhet är företags OCH kunders värsta mardröm
Suboptimering, stuprör och ö-tänkande är olika beskrivningar för ett och samma fenomen, ett fenomen som existerar inom alla branscher idag. När vi organiserar och styr våra verksamheter som ”öar” tappar vi naturligt förståelsen för helheten, vilket i sin tur gör att vi ställs inför självorsakade problem som bristfällig information, långa ledtider, låg tillgänglighet, låg leveransprecision, undermåligt bemötande och dålig kvalitet. Dessa utmaningar skapar ett stort missnöjde hos såväl kunder som medarbetare. Och inte nog med det; skenande budgetar, likviditetsbrist, produktivitetsutmaningar och dålig lönsamhet är naturliga konsekvenser av samma fenomen.

Uppsidan är att det här absolut inte är något nytt fenomen, och det finns en mängd smarta lösningar som kan råda bot på problemet. Låt mig ge några exempel:

Industrin? Här finns en rad koncept (TQM, 6 Sigma, Lean, etc.) som syftar till att skapa effektiva och självförbättrande flöden genom HELA verksamheten, där alla funktioner drivs av att tillsammans leverera bästa kvalitet till slutkunden.
Exempel: Klädmärket Zara lyckas utveckla, producera, leverera och sälja nya produkter (från koncept till pengar) på 15(!) dagar:

Byggbranschen? Har du någonsin varit frustrerad över byggprojekt som både blivit dyrare och mer tidskrävande än beräknat? Här benämns lösningen ”design thinking” eller ”integrated project deliviery”, vilket också handlar om att skapa samarbete och bästa förutsättningar för att förstå kundens behov.
Exempel: Här byggs ett 30-våningshotell på 15 dagar!

Mjukvaruutveckling? Är det en slump att King.com, Klarna eller Spotify är så sjukt framgångsrika? Absolut inte. De leder kunskapsutvecklingen – på världsbasis – kring hur effektiva utvecklingsteam ska organiseras, styras och ledas. Lösningen kallas här för ”scrum” eller ”agile” och innebär att arbeta i självorganiserade, multi-funktionella team, som genom korta, snabba loopar ständigt utvärderar ”effectiveness” (göra rätt saker) och ”efficiency” (göra saker rätt).
Exempel: En film av Henrik Kniberg kring ”SpotifyEngineeing Culture”

Spotify engineering culture (part 1)

Start-ups? Varför tror ni att Stockholm blivit en hub för världens främsta och mest framgångsrika entreprenörer? Även denna bransch är extremt skicklig på att absorbera den senaste kunskapen kring effektivt entreprenörskap. Här pratar alla om ”Minimum Viable Products” (MVP) vilket innebär att entreprenörer INTE ska ”stanna i garaget” för länge, utan hela tiden testa hypoteser kring sin produkt/tjänst på potentiella kunder. ”Är den här designen snygg? Tycker du detta är enkelt? Vad saknar du?”
Exempel: Lyssna till Eric Ries – MVP:s fader.

Samma problem, samma lösningar med olika koncept
Tittar vi på dessa branscher från utsidan kan vi konstatera att de bakomliggande problemen är nästintill identiska: suboptimering som skapats av snabb teknisk utveckling och ökad grad av specialisering. Varje bransch har dock utvecklat väldigt likande lösningar, genom att ta fram sin version av ”operational excellence”. Gemensamt är att alla koncept syftar till kundorientering, samarbete, kongruens, lärande, etc. Koncepten eliminerar ö-tänkandet genom att skapa helhet.

Så var befinner sig marknadsavdelningar idag?
Min bror Erik Modig, tillika kollega på Handelshögskolan i Stockholm, hävdar att förändrade medievanor ställer krav på att varje marknadsavdelning ska kunna ALLT! Snabb teknisk utveckling, nya kanaler, nya behov, nya krav, etc. leder till ett splittrat marknadsarbete. Erik menar att arbetet på marknadsavdelningar aldrig tidigare varit så komplext som det är idag. ”Det är näst intill omöjligt att få en bra översikt. Det börjar nu också leda till svårhanterliga effekter, som:
• utmaningar att definiera målsättning och prioriteringar i marknadsmixen
• ökade kostnader, med oförändrad budget och krav på samma effekt
• mindre nöjda samarbetspartners och anställda
• lägre kreativitet när alla inte hänger med
• övertag för de företag som har stor kunskap om mediekartan

Hur ska vi göra för att hantera dessa effekter?
Den 27 maj samlas vi för att besvara ovanstående frågeställning. Experter och praktiker från olika områden kommer ge sin syn på framtidens kommunikationsarbete.

Jag kommer att sammanfatta kunskapsfronten inom “operational excellence”, för att visa den guldgruva av kunskap och koncept som jag tror att alla marknadsavdelningar eller byråer inom marknadskommunikation kan ha nytta av. Lär av de branscher som hanterade ”öar” långt tidigare än er!

För mer info: www.bangforthebuck.se